Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 2000 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η κλιματική αλλαγή, η πράσινη ενέργεια, η βιωσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ολιστική προσέγγιση υγείας – διατροφής, τα αυτόνομα οχήματα, η έξυπνη ανάπτυξη των πόλεων και η κυκλική οικονομία, συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστηριοποιούνται τα πέντε (5) Ινστιτούτα του. Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων – ΙΔΕΠ, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΙΠΤΗΛ, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών – ΙΜΕΤ, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – ΙΝΕΒ και το  Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας – ΙΒΟ, συγκεντρώνουν περισσότερους από 1100 εργαζομένους -στην πλειονότητά τους μηχανικούς και επιστήμονες- σε 6 περιφέρειες και 7 πόλεις.

Το ΕΚΕΤΑ συνδυάζει τις εξαιρετικές ερευνητικές υποδομές και το υψηλά καταρτισμένο ερευνητικό προσωπικό για την μετατροπή  της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.   

Το κέντρο διασφαλίζει ετησίως περισσότερα από 40 ε. € (μέσος όρος τριετίας) τα οποία προέρχονται από διμερή συμβόλαια με τη βιομηχανία κατά 14%, ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα κατά 74% και θεσμική κρατική χρηματοδότηση μόλις κατά 12%, αποδεικνύοντας το αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο λειτουργίας του. Το Κέντρο είναι ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1100 εργαζόμενους, μηχανικούς και επιστήμονες.

Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πλήθος βραβείων και διακρίσεων όπως τα:  European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, και πολλά άλλα, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 15 κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, όσον αφορά στην προσέλκυση χρηματοδότησης από  ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα καταλαμβάνει την 1η θέση στην Ελλάδα και την  14η θέση των διακεκριμένων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης,[1]

Την ίδια στιγμή, το ΕΚΕΤΑ επιδεικνύει μοναδική ικανότητα στην καινοτομία, γεγονός που καταδεικνύεται μεταξύ άλλων από τη σύναψη διμερών συμβολαίων με τη βιομηχανία.  Η ικανότητα καινοτομίας του Κέντρου αποτυπώνεται και στη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καταγράφουν οι 17 spin-off εταιρίες του.